Lust och Fägring

För dig som vill uppleva mer...

Relationscoaching

Behöver du/ni ny inspiration i parrelationen? 


Att ta del av relationscoaching kan vara ett bra sätt både att inleda en ny relation men framförallt att hålla en långvarig relation mer levande! 


Ett upplägg görs utifrån behov och önskemål. Relationscoaching kan även ges på distans via telefon eller internet.


Coachingen kan med fördel även ges till den ena parten i relationen om inte båda aktivt vill vara delaktiga. 


Den part som är delaktig i coaching har möjlighet att introducera nya saker som kan påverka relationen oavsett.  


Priser:  800 kr per timme i lokal centralt i Gävle

            600 kr per timme via telefon/nätet


Tidsbokning: 073-0571143